Šīs ir labākās (un sliktākās!) Vietas Apvienotajā Karalistē, kur sievietes var strādāt, pamatojoties uz ienākumiem un atalgojuma atšķirībām starp dzimumiem