Idiota ceļvedis, kā pats uzgleznot salona cienīgu mani